☎0948 841 160   ✉ info@kaviarensimba.sk

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený partner, Kaviareň Simba sa neustále rozvíja, či už v rozširovaní  poskytovaných služieb, ale aj v hľadaní nových možností rozvoja aktivít smerovaných ku svojim i potenciálnym zákazníkom. Zároveň je jednou z jej priorít dodržiavať všetky aktuálne platné normy a nariadenia. GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začali platiť vo všetkých členských štátoch EÚ. Na základe vyššie uvedenej normy si Vás dovoľujeme požiadať o súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom priameho marketingu (tzn. zverejňovanie reklamných e-mailov, fotografií a videí zo spoločenských podujatí, marketingových ponúk a noviniek z našej prevádzky) prostredníctvom e-mailov, telefonicky a poštou. Vyplnený súhlas Vás žiadame zaslať na e-mailovú adresu info@kaviarensimba.sk. Áno, chcem sa prihlásiť na odber noviniek a akciových ponúk. Súhlasím s tým, aby Kaviareň Simba spracovala moje osobné údaje, ohľadne akciových ponúk, rezervácií, prihlášok. Meno a Priezvisko: ......................................................................................................................................................... E-mailová adresa určená na zasielanie marketingových ponúk: .......................................................................... Telefonický kontakt: ...................................................................................................................................................... Dátum a podpis: ............................................................................................................................................................. Súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovej adrese info@kaviarensimba.sk.  Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú uvedené v článku 15 až 21 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Rovnako som oboznámený s osobou: Alexandra Gavaľová – zodpovedná osoba, email: info@kaviarensimba.sk, ktorá je poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov pre prevádzku Kaviareň Simba. V súlade s novým nariadením EU o ochrane osobných údajov (GDPR) Vás prosíme o potvrdenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov

Stiahnuť tlačivo

Top